İletişim Hattı +90 326 214 4594
Haberler

Kaçak Tohum - TSÜAB (Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği) Duyurusu

  • 10.07.2024
  • AntakyaTicaretBorsasi
TSÜAB tarafından borsamıza iletilen yazıda,

I- BUĞDAY TOHUMU ÜRETİMİ; BU KONUDAKİ KAÇAK ÜRETİM ve
DESTEK SAHTEKÂRLIKLARI
Bilindiği üzere, ürün olarak tüm unlu mamullerin temelini oluşturan tohumluk buğday
üretimi; 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ve ilgili Yönetmeliklerin ışığı altında devlet
kontrolü altında sertifikasyona tâbi şekilde yapılan özel bir üretim şeklidir.
Bu itibarla ülkemizdeki buğday tarımında kullanılan tohumlukların üretim ve dağıtımı ile
ilgili olarak, aşağıda sayılan yasa dışı uygulama; yasal çerçevesi dâhilinde buğday tohumluğu
üreten ve pazarlayan TSÜAB üyelerini olumsuz etkilediği gibi ÇİFTÇİLERİN de
aldatılmasına ve zarar görmesine neden olmaktadır.
1. Buğday tohumluğu üretimi, sertifikasyonu ve pazarlanmasında en önde gelen sorun,
piyasada bazı kişiler tarafından eleme yapılmak suretiyle elde edilen mahsulün
tohumluk ticaretine konu edilmesi ve haksız destek alınmasıdır.
2. Eleme yapan kişi ve/veya firmalar kayıt altında olmadıklarından bu gibi kişi veya
firmaların denetiminde eksiklikler söz konusudur.
3. Yasal olmayan usul ve esaslara göre mahsulden eleme yapmak suretiyle elde edilen
–sözde- tohumluklar, çoğu zaman ambalajı ve çeşitli sunumları ile aynı çeşidin
sertifikalı tohumluğu gibi satılmaktadır.
4. Bu gibi uygulamalar, mevzuata ve usulüne uygun üretim yapan TSÜAB üyelerinin
mağduriyeti yanında, ürün kalitesi ve verim açısından Ülkemiz adına büyük kayıplara
neden olmakta ve ÇİFTÇİLERİMİZİN de zarar görmesine yol açmaktadır. 

SONUÇ:
YUKARDA SAYILAN NİTELİKTEKİ KANUNSUZ HAREKETLERDE
BULUNANLAR HAKKINDA,
İŞLENEN BU SUÇUN UNSURLARI DA GÖZETİLEREK, HAK SAHİPLERİ
TARAFINDAN AŞAĞIDAKİ YASAL İŞLEMLER BAŞLATILACAKTIR:

1- 5042 sayılı Kanunun 62 ve 63. Maddeleri gereğince HUKUK VE CEZA
DAVALARI AÇILACAK, SAHTEKÂRLIĞA KONU SÖZDE BUĞDAY
TOHUMLARINA EL KONULACAKTIR,
2- 5553 sayılı Kanunun 12. Maddesi gereğince İDARÎ PARA CEZALARI
KESİLECEK, KEZA KAÇAK BUĞDAY TOHUMLARI MÜSADERE
EDİLECEKTİR.
3- KAÇAK OLARAK ÜRETTİĞİ BUĞDAY İÇİN HAKSIZ YERE DESTEK
ALANLAR ayrıca;
a. 5488 sayılı Kanunun 23. Maddesi gereğince BEŞ YIL SÜREYLE HİÇBİR
DESTEKLEME PROGRAMINDAN YARARLANDIRILMAYACAKLARDIR.
b. Bu kişiler hakkında ilâveten Türk Ceza Kanunu’nun 157 ve 158.
Maddeleri gereğince NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN
CEZA DAVASI AÇILARAK haklarında; 3 YILDAN 7 YILA KADAR
HAPİS ve ELDE EDİLEN DESTEĞİN İKİ KATINDAN AZ OLMAMAK
KAYDIYLA BEŞ BİN GÜNE KADAR ADLÎ PARA CEZASININ
uygulanması talep edilecektir.
BU HUSUS, TSÜAB (Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği)
TARAFINDAN;
1- TÜM ÇİFTÇİLERİMİZE, BUĞDAY TOHUMU ÜRETİCİLERİNE,
DAĞITICILARA, PAZARLAMADA ARACILIK EDEN BAYİ, KİŞİ
VE KURULUŞLARA; DEVLETİN KANUNLARINA
UYMAYANLARA KARŞI DİKKATLİ OLMALARI AÇISINDAN,
2- BU KANUNLARI BİLEREK VEYA BİLMEYEREK İHLÂL
DURUMUNDA OLAN ÜRETİCİLERE ve ELEMECİLERE İSE
UYARI AMACI İLE
 ÖNEMLE DUYURULUR
  • Kaçak Tohum - TSÜAB (Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği) Duyurusu

Antakya Ticaret Borsası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi