Haberler

15
İlgi: Ekonomi Bakanlığı’nın 10.01.2018 tarih ve 57637780-724.01.01-E.3406 sayılı yazısı.
Ekonomi Bakanlığı’nın ilgide kayıtlı yazısında, Ekonomi Bakam Sayın Nihat Zeybekci eşbaşkanlığındaki bir heyetin, 2018 yılı Ocak ayı sonunda Venezuela’ya bir ziyaret gerçekleştirmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.
Bu itibarla, Sayın Bakanın gerçekleştireceği ziyarete ilişkin hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere Venezuela ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttınlmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin en geç 17 Ocak 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Birliğimize (E-posta: seda.gedik@tobb.org.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

[Devamını oku...]

15
İlgi: Ekonomi Bakanlığımdan alman 08.01.2018 tarihli ve E.2856 sayılı yazı
İlgide kayıtlı yazıda, Cezayir Ticaret Müşavirliğinden alman bir yazıya atfen Cezayir’in 2015 yılında yürürlüğe koyduğu ithalat lisansları uygulamasını 2018 yılı içerisinde kaldırmayı öngördüğü belirtilmektedir.
Diğer taraftan, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Ek-l’de yer alan ürün gruplarının ithalatının yasaklandığı, Ek-2’de yer alan ürünlerde ise gümrük vergilerinin yükseltildiği kaydedilmektedir.
Bahsi geçen eklere Birliğimiz web sitesi (www.tobb.org.trl üst panelindeki “TOBB Birimleri” altında yer alan Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığı/Dış Ticaret Müdürlüğü başlığındaki “Duyumlar”(htrps://www.tobb.org.tr/Savfalar/Petav.php?rid~2$08&lst=DuvurularListesi) kısmından ulaşılabilmektedir.

[Devamını oku...]

08
Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi

[Devamını oku...]

08
İlgi: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan 07.12.2017 tarihli ve E.3107382 sayılı yazı
İlgide kayıtlı yazıda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın tarım alanında dış pazar stratejilerinin belirlenmesini teminen https://qoo.ul/forms/iO3TiwYOoD0.IPmhaE3 adresinde yer alan elektronik anket formunun ilgili üyeleriniz ile paylaşılarak doldurulması talep edilmektedir.

[Devamını oku...]

04

 Söz konusu toplantıda yararlanılmak üzere, Sudan ile ilgili iktisadi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin Birliğimiz görüş ve önerileri talep edilmektedir.

[Devamını oku...]

04

 İlgi: Dışişleri Bakanlığı’nın 21.12.2017 tarihli ve 43143608-250-2017/13224254 yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Tunus Büyükelçiliğimiz tarafından gönderilen bir mektupta, Tunus’ta, 16 - 17 Ocak 2018 tarihleri arasında, Tunus Cumhurbaşkanı’nın himayesinde, “Afrika Finansman Araçları” ile “Dünya Ekonomik Bloklarıyla İlişkilerinde Afrika Ülkeleri Arasındaki Koordinasyon” başlıkları altında, “Birinci Afrika Ekonomik Forumu” adlı bir etkinlik düzenleneceğinin iletildiği, belirtilmektedir.

Bahse konu etkinlik kapsamında Afrikalı ve uluslararası ekonomik aktörler arasında ilişkileri güçlendirmek ve uluslararası şirketleri Afrika’ya yatırım yapmaya teşvik amacıyla, şirketler arası ortaklık ve ürünlerin sergilenmesi ve pazarlaması (B2B) imkanlarının da oluşturulacağı belirtilmekte olup, etkinliğe ilişkin bilgiler ve Tunus Büyükelçiliğimiz tarafından gönderilen mektup, Birliğimiz internet sitesinin (www.tobb.org.tr) “Hizmetler/Uluslararası îş Îmkânları-Ülke Duyuruları-Tunus” bölümünde yer almaktadır.

[Devamını oku...]

Sayfa 5 / 32İlk   Geri   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  İleri   Son   
Yazdır