Haberler


05

 Malumları olduğu üzere, 8 Haziran 2012 tarihli ve 28317 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/25 sayılı "Pamukların Kontrolüne İlişkin Tebliğ" hükümlerince, çırçır ve prese işletmeleri, pamukları tasnifini ve kontrolünü yapmak üzere pamuk sorumlu denetçisi istihdam etmekle yükümlüdür. Anılan Tebliğin “süre uzatımı” başlığı altmda yer alan 18. maddesinin 1. bendinde "pamuk sorumlu denetçi belgesinin süresi, geçerlilik bitim yılının en geç 30 Haziran tarihine kadar yazılı olarak başvurulması halinde, Bölge Müdürlüğünce üç yıllık dönemler itibariyle üç defa uzatılabilir” hükmü yer almaktadır.Bu itibarla, pamuk sorumlu denetçi belgeleri geçerlilik süresi 31 Temmuz 2020'de dolacak olan belge sahiplerinin; bahse konu tebliğin 18. maddesi çerçevesinde pamuk sorumlu denetçi belgesi süre uzatımı başvurularını 30 Haziran 2020 tarihine kadar ( Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Sarıseki Mah.Yavuz Sultan Selim Cad. No: 7 adresine) yapmaları hususunda üyelerinizin bilgilendirilmeleri gerekmektedir.

Diğer taraftan, belge sahiplerinin işlemlerinin kolaylaştırılması adına, belgelerini bulamayan veya kaybeden ilgililere, başvuru dilekçesi ve zayii bedeli dekontu alınmak suretiyle, amlan belgenin TAREKS’ten çıktısı almarak “Aslı Gibidir” kaşesi ile Bölge Müdürü veya Bölge Müdür Yardımcısı imzası ile verilecektir.

Okunma Sayısı: 1422
Yazdır