Haberler


31

  30.03.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2325 sayılı Kararla, "Kredi Garanti Kurumlanna Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karada Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kararla birlikte yapılan değişiklikler arasında aşağıda yer verilenler önem arz etmektedir:

• Kredi kefaleti kullanan işletmeler, 6183 sayılı AATUHK m. 22/A maddesi ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Kanunu'nun 90 inci maddesinin 6 inci fıkrası kapsamında aranacak koşullar düzenlemeden çıkartılmıştır. Ayrıca işletmelerin vergi

dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcunun bulunmamasına ilişkin koşul 31.12.2020 tarihine kadar aranmayacaktır. Bu sayede

vergi ve prim borcu olan işletmeler de 31.12.2020 tarihine kadar, kredi kefaleti başvurusunda bulunabileceklerdir.

  Kararın 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasının ğ bendinde yer bulan kredi limitlerinde değişikliğe gidilmiştir. Buna göre limitler 31.12.2020

tarihine kadar, KOBİ'ler için 25 milyon TL'den 50 milyon TL'ye; KOBİ dışında kalan yararlanıcılar için 200 milyon TL'den 350 milyon

TL'ye artırılmıştır.

  Kararın 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasının b bendinde yer alan limit 250 milyar TL'den, 500 milyar TL'ye çıkartılmıştır. Bu sayede

sağlanan kefaletlerin toplam bakiye tutarı iki katma çıkmıştır.

Okunma Sayısı: 796
Yazdır